Sztuczna inteligencja

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Maszynowe uczenie się (Machine Learning) jest analizą procesów uczenia się oraz tworzeniem systemów, które doskonalą swoje działanie na podstawie doświadczeń z przeszłości.

Stosowanie rozwiązań Machine Learningu potrafi wykazać nieznane nam dotychczas zależności, przewidzieć przyszłość, gdy nic zmienimy oraz co zmienić, by zwiększyć wydajność.

Jak przebiega analiza procesu dydaktycznego?

Opisanie

Co się wydarzyło?

Predykcja

Co się wydarzy?

Diagnoza

Dlaczego to się wydarzy?

Przemiana

Co zmienić, by panować nad wydarzeniami

Sztuczna inteligencja w platformie LMS